Hoe werkt Narcotics Anonymous?

 

Narcotics Anonymous biedt een herstelproces en een netwerk van mensen aan, die door hun verslaving met elkaar verbonden zijn. De leden delen hun successen en uitdagingen bij het overwinnen van actieve verslaving, ze leiden een drugsvrij en productieve leven door de toepassing van principes vervat in de twaalf stappen en twaalf tradities van NA. Deze principes vormen de kern van de Narcotics Anonymous herstelprogramma.

Narcotics Anonymous is geen religieuze organisatie. Elk lid wordt aangemoedigd om een individueel begrip te ontwikkelen – religieus of niet – van de spirituele principes en deze principes toe te passen in het dagelijkse leven.

Er zijn geen sociale, religieuze, economische, raciale, etnische, nationale beperkingen. noch op basis van klasse of geslacht.  Er zijn geen geldelijke verplichtingen voor het lidmaatschap, de meeste leden storten regelmatig kleine bijdragen aan het einde van de bijeenkomst om de kosten voor huur e.d. te dekken.

Narcotics Anonymous is niet aangesloten bij andere organisaties en biedt geen juridische, financiële, psychiatrische of medische diensten, noch beroepsopleidingen.

NA heeft maar een missie: een omgeving aanbieden waarin verslaafden elkaar kunnen helpen om te stoppen met drugs en een nieuwe manier van leven.

NA als geheel heeft geen mening over aangelegenheden buiten de organisatie, met inbegrip van voorgeschreven medicijnen. Het gebruik van psychiatrische medicatie en andere medische indicatie geneesmiddelen voorgeschreven door een arts en onder medisch toezicht wordt niet gezien als afbreuk aan het herstel van een persoon in NA.