Wat is NA?

Veel gestelde vragen 

  • Hoe werkt NA?
  • Ik denk dat ik een probleem heb, wat moet ik doen om hulp te krijgen?
  • Wat gebeurt er tijdens een NA-bijeenkomst? Hoeveel kost het?
  • Kan iedereen een NA-bijeenkomst bijwonen?
  • Is NA een religieuze organisatie?
  • Moet ik naar een instelling of een ambulante therapie?
  • Zijn er verplichtingen als ik een bijeenkomst bijwoon?
  • Wat bedoel je als je zegt “clean”?
  • Moet ik “clean” zijn om een NA-bijeenkomst bij te wonen?

Hoe werkt NA? Verslaafden die elkaar helpen bij hun herstel zijn de basis van NA . De leden komen regelmatig bijeen om te praten over hun ervaringen tijdens hun herstel. Meer ervaren leden (sponsors ) werken individueel met nieuwere leden. De kern van het NA-programma zijn de twaalf stappen. Deze ” stappen ” zijn een set van richtlijnen, die een praktische benadering van herstel omvat. Door het volgen van deze richtlijnen en door het nauw samenwerken met andere leden, leren  verslaafden te stoppen met het gebruik van drugs en ​​de uitdagingen van het dagelijks leven aan te gaan.
Hoe werkt Narcotics Anonymous?

Ik denk dat ik een probleem heb, wat moet ik doen om hulp te krijgen? Wij stellen voor dat je zo snel mogelijk naar een van de bijeenkomsten komt, en daar laat weten dat je nieuw bent en hulp zoekt.

Wat gebeurt er tijdens een NA-bijeenkomst? Er zijn verschillende soorten bijeenkomsten. De ene is gebaseerd op een “topic”, een andere op een stuk tekst uit de NA-literatuur, nog een andere vertrekt vanuit het levensverhaal van een van de leden. Sommige zijn open voor het publiek en anderen zijn alleen voor verslaafden. Er zijn geen hulpverleners of professionele mensen aanwezig bij besloten vergaderingen, tenzij ze zelf verslaafd zijn en er voor hun herstel aanwezig zijn. NA-bijeenkomsten worden geleid door verslaafden voor verslaafden. Ongeacht het soort bijeenkomst begint een NA-bijeenkomst  met leesteksten uit onze literatuur. Verslaafden delen hun successen en uitdagingen in het overwinnen van hun actieve verslaving. Ze leiden een drugsvrij en productief leven door het toepassen van de twaalf stappen en de twaalf tradities van NA.

Hoeveel kost het? Er zijn geen geldelijke verplichtingen voor NA-lidmaatschap. Elke NA-groep voorziet in eigen onderhoud en wijst bijdragen van buitenaf af. Aan het einde van elke bijeenkomst leveren de leden een vrijwillige bijdrage.

Kan iedereen een NA-bijeenkomst bijwonen? Er zijn twee soorten van NA-bijeenkomsten, openbare en besloten bijeenkomsten. Iedereen kan een open NA-bijeenkomst bijwonen, ongeacht of ze een probleem hebben of niet. Dit geldt ook voor familieleden, professionals, studenten, etc. 
Alleen degenen die een probleem met drugs hebben of zichzelf als verslaafd beschouwen, kunnen besloten bijeenkomsten bijwonen. Dit om de anonimiteit van de leden te verzekeren. Vergeet niet, je bent een NA lid indien en wanneer jij het zegt. De enige vereiste voor NA -lidmaatschap is een verlangen om te stoppen met het gebruik .

Is NA een religieuze organisatie? Nee, NA is niet verbonden aan een religieuze organisatie, en heeft geen enkele religieuze overtuiging. Ons programma bestaat uit een reeks principes; twaalf stappen en twaalf tradities die spiritueel geïnspireerd zijn . Hoewel in deze principes god vernoemd wordt, is elk lid vrij om een eigen concept van een hogere macht te ontwikkelen. Het  belangrijkste voor ons is dat ons herstel gebaseerd is op deze principes en dat ze werken .

Moet ik naar een instelling of een ambulante therapie? Enkel jij kan dat beslissen. NA spreekt zich niet uit over deze vraag.

Zijn er verplichtingen als ik een bijeenkomst bijwoon? Nee, NA heeft geen ledenbestand en vult geen aanwezigheidslijsten in. Niemand valt je lastig als je niet verder wilt gaan. Maar we hopen dat je een open geest houdt en begrijpt hoe NA je kan helpen. Je hoeft niets over jezelf te onthullen. Je hoeft niet te spreken, te lezen en niets te ondertekenen. Wij introduceren ons voordat we spreken, maar zelfs dat is niet verplicht. Wij gebruiken alleen onze voornaam tijdens de bijeenkomsten.

Wat bedoel je als je zegt “clean”? De term “Clean” betekent: zich onthouden van elk middel dat je geestelijk beïnvloed.

Moet je “clean” zijn om een NA-bijeenkomst bij te wonen? Nieuwkomers hoeven niet “clean” te zijn als ze komen, maar na de eerste bijeenkomst stellen we hen voor dat ze blijven terugkomen en “clean” blijven. We willen dat de plek waar we herstellen een veilige plaats is. Om die reden vragen we om geen drugs of materiaal om drugs te gebruiken mee te brengen naar de bijeenkomst. Als je op dit ogenblik niet kan stoppen met het gebruik, stop dan niet met het bijwonen van bijeenkomsten. We weigeren tijdens bijeenkomsten geen mensen omdat ze nog niet “clean” of hervallen zijn.