Structuur van de gemeenschap

Elke groep huurt voor de bijeenkomsten een ruimte in een gebouw van openbare, religieuze of maatschappelijke organisaties. Iemand van de leden begeleidt de NA-bijeenkomst, terwijl alle leden kunnen participeren door het delen van hun ervaringen in hun herstel. Enkele door de groep verkozen leden voeren op vrijwillige basis tijdelijk een taak uit die het vlot verloop van de bijeenkomst garandeert (koffie zetten, geld beheren, literatuur aankopen, etc.)
De groepen stemmen vertegenwoordigers om een lokale dienst commissie vormen. Deze lokale comites bieden meestal een aantal diensten. Inbegrepen onder hen zijn:

  • distributie van NA literatuur.
  • hulplijn informatiediensten.
  • infosessies voor personeel in de gezondheidszorg, maatschappelijke organisaties, overheidsinstellingen en scholen.
  • infosessies in gevangenissen en andere faciliteiten.
  • het in stand houden van de NA-structuur bij het verspreiden van informatie.