Privacybeleid

Bij het gebruik van de Narcotics Anonymous België -diensten via de https://na-belgium.org site- worden persoonlijke gegevens over u verzameld om u relevante informatie te kunnen verstrekken.

Narcotics Anonymous België verbindt zich er in dit verband toe de bescherming, vertrouwelijkheid en beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.

Deze mededeling informeert u over hoe [naam], haar mogelijke onderaannemers of partners, uw persoonsgegevens in die context verwerken.

Dit document kan worden aangevuld met specifieke informatie, eventueel in verband met een bepaalde dienst of in een commerciële context.

Waarom verwerkt Narcotics Anonymous België uw gegevens die op haar site zijn verzameld?

Bepaalde delen van de site kunnen de opening van een privé- of speciale ruimte met zich meebrengen, aanvullende informatie kan dan worden verwerkt en zijn het onderwerp van specifieke informatie. In dat geval worden gegevens die voor identificatiedoeleinden worden gebruikt, in uw browser opgeslagen.

De verwerking van uw gegevens vindt alleen plaats als u dat wenst, door middel van uw registratie. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming.

In uw browser worden uw persoonsgegevens maximaal 13 maanden bewaard. Binnen onze infrastructuur worden uw gegevens bewaard gedurende de tijd die nodig is om uw gebruik van onze diensten te monitoren. We houden rekening met uw uitschrijving van alle geabonneerde services.

Welke gegevens worden verwerkt?

Narcotics Anonymous België moet mogelijk uw persoonlijke gegevens verwerken die we verzamelen via uw online interacties (formulieren, acties, enz.). Dit zijn voornamelijk identiteitsgegevens, zoals achternaam, voornaam en e-mailadres. Soms een telefoonnummer en postadres afhankelijk van het verzoek.

Wie zijn de ontvangers van uw gegevens?

De verzamelde gegevens zijn bedoeld voor onze interne diensten en eventuele dienstverleners (in welk geval er een overeenkomst tot verwerking van persoonsgegevens tot stand komt). In het kader van juridische procedures kunnen de verwerkte gegevens ook worden doorgegeven aan de bevoegde autoriteiten.

Worden uw gegevens buiten de Europese Unie verwerkt?

De verzamelde gegevens worden niet buiten de Europese Unie verwerkt.

Privacy van kinderen

Onze service is niet bedoeld voor personen onder de 18 jaar (“kinderen”).

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ontdekken dat een kind jonger dan 18 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, zullen we dergelijke informatie onmiddellijk van onze servers verwijderen.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen?

U heeft het recht om uw toestemming in te trekken om het toekomstige gebruik van uw gegevens te stoppen. U kunt al uw rechten uitoefenen, inclusief het recht op inzage, inzage, verwijdering, rectificatie of beperking van de verwerking van uw gegevens, die wij binnen de wettelijk voorgeschreven termijn moeten opvolgen.

Hoe contact opnemen met de functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens?

U kunt, als bewijs van uw identiteit, schrijven voor de uitoefening van persoonlijke rechten om:

Narcotics Anonymous België
Ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming (DPO)
Rue de l’Eté, 48
1050 Ixelles
Belgium

info@na-belgium.org

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Narcotics Anonymous België zorgt ervoor dat uw gegevens veilig en vertrouwelijk worden behandeld, ook wanneer bepaalde handelingen worden uitgevoerd door onderaannemers.

Hiertoe zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om verlies, misbruik, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen worden aangepast aan de gevoeligheid van de verwerkte gegevens en aan het risiconiveau van de verwerking of de implementatie ervan.

Wijziging van de kennisgeving over de bescherming van persoonlijke gegevens

Deze kennisgeving over de bescherming van persoonsgegevens kan worden gewijzigd om in overeenstemming te blijven met de geldende wetgeving.

Neem contact op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@na-belgium.org