NA is een niet-commerciële gemeenschap van mannen en vrouwen voor wie drugs een ernstig probleem waren geworden. Wij zijn herstellende verslaafden die elkaar helpen clean te blijven door geregeld samen te komen. Dit is een programma met als uitgangspunt volledige onthouding van alle drugs. Het verlangen om te stoppen met gebruiken is de enige voorwaarde om lid te zijn.

De verwijzing in onze naam naar verdovende middelen herinnert aan het ontstaan van NA maar is tegenwoordig minder toepasselijk. Herstel bij NA richt zich nu op verslaving en verslavingsgedrag en niet zozeer op het gebruik van een bepaalde drug. Het lidmaatschap beperkt zich niet tot gebruikers van een specifieke drug. Iedereen die een probleem denkt te hebben met een legale of illegale drug, inclusief alcohol, is welkom bij NA.

We zijn een gemeenschap van anonieme leden die alleen bekendstaan met onze voornaam. Zo kunnen verslaafden een bijeenkomst bijwonen zonder bang te hoeven zijn voor nadelige gevolgen in de sociale omgeving. Dit kan een belangrijke rol spelen als iemand overweegt om voor het eerst naar een NA-bijeenkomst te gaan. Anonimiteit draagt tevens bij aan een sfeer van gelijkwaardigheid tijdens een bijeenkomst. Dit helpt om er zeker van te zijn dat de boodschap van herstel die bij NA wordt uitgedragen belangrijker wordt gevonden dan iemands individuele persoonlijkheid of situatie.

Het lidmaatschap van NA is kosteloos. De meeste leden geven op vrijwillige basis regelmatig kleine bedragen voor de kosten van groepsbijeenkomsten.

NA is geen religieuze organisatie en staat niet voor een bepaalde geloofsrichting. Wel legt ons programma de nadruk op spirituele basisprincipes die in het dagelijkse leven kunnen worden toegepast: eerlijkheid, openheid van geest, bereidwilligheid en nederigheid. De concrete, praktische toepassing van deze principes wordt echter door iedereen zelf bepaald.

Herstellen bij NA is geen wonderbehandeling die binnen een bepaalde tijd aanslaat. Het gaat om een voortdurend, individueel proces. De leden nemen zelf de beslissing om deel te nemen en zij werken in eigen tempo aan hun herstel.

De benadering van NA berust op ons idee dat er een helende werking uit gaat van verslaafden die elkaar helpen. De belangrijkste dienst die NA verleent is dan ook het organiseren van groepsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen de deelnemers over hun ervaringen met drugsverslaving en het herstellen daarvan.

NA-bijeenkomsten hebben een informeel karakter en worden geleid door ervaren leden. Bijeenkomsten en andere NA-diensten worden gefinancierd uit donaties van NA-leden en de verkoop van literatuur over herstel. Er wordt geen geld aangenomen van niet-leden.

NA-bijeenkomsten worden regelmatig gehouden, wekelijks op dezelfde plek en tijd. Er zijn in het algemeen twee soorten bijeenkomsten. De open bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedere belangstellende, ook voor niet-verslaafden. De besloten bijeenkomsten zijn alleen bedoeld voor verslaafden.

NA-Belgium nieuwsbrief
Aanmelden