In het NA-programma wordt ervan uitgegaan dat verslaving een ziekte is. NA kent aan ‘ziekte’ een andere betekenis toe dan artsen en therapeuten en doet geen pogingen anderen ervan te overtuigen dat haar zienswijze juist is. NA stelt alleen dat haar leden verslaving als ziekte hebben aanvaard voor zover het hen helpt om beter om te gaan met hun situatie.

Het ‘verlangen om te stoppen met gebruiken’ is de enige voorwaarde om lid te zijn. Toch moedigt NA haar leden aan om zich volledig te onthouden van alle stemmingsveranderende middelen, met inbegrip van alcohol. Onze ervaring wijst uit dat volledige en voortdurende onthouding van drugs de beste basis biedt voor herstel en persoonlijke groei.

Het hart van het herstelprogramma van NA-Anonieme Verslaafden bestaat uit een reeks persoonlijke acties die bekendstaan als de Twaalf Stappen, overgenomen van Anonieme Alcoholisten. Deze ‘stappen’ bestaan uit erkenning van een probleem, hulp vragen, zelfbeoordeling, zelfonthulling, goedmaken van toegebrachte schade en optrekken met andere drugsverslaafden die willen herstellen. De Twaalf Stappen vormen een praktische handleiding voor herstel op grond van een aantal uitgangspunten. Door deze principes toe te passen en nauw samen te werken met andere leden, leren verslaafden te stoppen met gebruik en kunnen zij de uitdagingen van het dagelijkse leven aangaan.

Het NA-programma draait om wat ‘spiritueel ontwaken’ wordt genoemd, waarbij we willen benadrukken dat het ons gaat om de praktische waarde ervan, niet om de filosofische of metafysische betekenis. NA is niet godsdienstig en stimuleert elk lid om een eigen invulling te geven aan ‘spiritueel ontwaken’.

Er moet nog één ding vermeld worden over het NA-programma. NA-leden beseffen dat er nog veel meer organisaties zijn die zich bezighouden met de problematiek rond drugsverslaving. NA beweert niet over een programma te beschikken dat overal voor alle verslaafden werkt, al vinden haar leden dat ze er aanzienlijk op vooruit zijn gegaan bij de aanpak van hun verslavingsproblemen. NA beweert evenmin dat haar zienswijze algemene navolging verdient.

NA-Belgium nieuwsbrief
Aanmelden